RC Book Card Online Download kaise kare

Kisi Dusre Ke Whatsapp Message Apne Mobile Me Kaise Padhe

[Seray Şahiner] E-pub Gelin Başı Read – PDF, Kindle & eBook

  • Paperback
  • 112
  • Gelin Başı
  • Seray Şahiner
  • Turkish
  • 04 December 2019
  • null

Seray Şahiner Ù 4 Free read

Read & Download Gelin Başı Ü PDF, DOC, TXT or eBook öyle sıçramıştı Leyla Erbil İsyan grameri demiştim onun getirdiğine Seray için de doğru bu yazarın adını kapatın okuyun bu Seray Şahiner öyküsü dersiniz Öykülerin odağı terminali Gelin Başı Ama daha ilk öyküde Sorumlu ile Sorunlu nebüyükneküçükneaydınlıknekaranlık bir dünyaya giriyoruz Seray Şahiner kiş. Seray ahiner in yaz m tarz n seviyorum Hikayenin bir k sm n nc a zdan anlat yor ama o u b l m ba kahraman n bak a s ndan okuyoruz Hikayelerin en cafcafl n kteli k s mlar da bu birinci a zdan anlat lan yerlerYazar Antabus la tan m t m Ba na gelmedik ac kalmayan Leyla n n hikayesini aralara espriler serpi tirerek o kadar g zel anlatm t ki Hemen di er kitaplar n da okuyay m demi tim Han mlar n Dikkatineyi o kadar sevmedim ama Gelin Ba g zeldi ahiner kad n hikayelerini en iyi anlatan yazarlardan bence G nl k hayattaki ayr nt lar yakalay p yk ye yedirmeyi ba ar yor Kitapta en sevdi im b l m son yk deki T rkan oray M jde Ar ve Ajda Pekkan n sinemada canland rd karakterlerin kar la t rmas yd bu arada

Free download Gelin BaşıGelin Başı

Read & Download Gelin Başı Ü PDF, DOC, TXT or eBook Ilerinin ruhundan süzülerek okurun ruhuna giriyor Acımasız ama hüzünlü olmayı başarıyor Acı gölün acı öyküsü bu Bu öyküyü bir erkek yazamazdı İkinci başarı yazar anlatı ile benanlatı'yı ustaca evlendirmesinde Yazar dimdik konuşuyor Seray Şahiner midir o kişiler italik eğik dünyalardaHULKİ AKTUNÇArka Kapakta. yk ler sonlara do ru g zelle ti A k as ba larda 3 y ld z vermeyi d n yordum ama iyi toparlad Han mlar n Dikkatine kesinlikle daha ba ar l ama bu da okumaya de er

Read & Download ë PDF, DOC, TXT or eBook Ù Seray Şahiner

Read & Download Gelin Başı Ü PDF, DOC, TXT or eBook Genç çok genç bir öykücü Seray Şahiner Sait Faik yaş kemale ermişken bile kendisine genç hikâyeci diyenlere öfkelenirmiş Bunda bir sen daha toysun tavrı gördüğü için Seray Şahiner daha ilk kitabında öz'el ve biçemsel bir kişilik getiriyor Bence genç öykücü değil öykücü olarak sıçrıyor; ilk kitabıyla kim b. Bir okuyucu olarak hik yemin anlat lmad n hissetti im ok olur Her eyden nce kad n olmaktan kaynaklan r bu anlat lamama durumu 21 y zy la gelsek de kad n hik yeleri bulmak zordur Sadece kad nlar merkeze almakta bahsetmiyorum kad n d nyalar n kad nca anlatabilen iyi bir eylere rastlamak l kst r h lenSonra yle her kad n n hik yesi anlat lmaz sadece baz kad nlar n anlat lmaya de er oldu u hissettirilir okuyucuya Sol cenahtan yazarlar m z mesela i i kad nlar n anlat rlar hep ileke analar ya da Anadolu dan k yl kad nlar n onlar n ac lar n G zeldir elbet onlar okumak ama benim hik yem de ildir neticede Ben bir ehirli kad n olarak hik yemi arar dururum Ama okudu um her ey iddet uygular bana Gitti im oje kokulu kuaf rlerin garip dinami ini yap p yap p b rakt m diyetlerin verdi i yorgunlu u niversite bah elerinde ge en tuhaf yar modern romanslar anlatan yk ler arar m bulamam Onlar de ersizdir g l n t r T rkiyeli edebiyat d nyas na g re nk Anlat lamayacak kad nca ve burjuva detaylard r Edebi olmaz ehirli kad n anlat lacaksa da o kad n illa sanat ve kab na s maz biridir Yolu kuaf re d mez d se de oray k mseyerek anlat r muhakkak ama bir yandan da g zelli inden d n vermez air filand r tahminimce Cihangir de ya yordur her ne hikmetse her adam ona a kt r Yazarlar ok sever bu kad n karakterlerin eline bir arap kadehi ve bir sigara tutu turmay Yere basan de il de adeta s z len sahte bir zg r ve modern kad n inanc yla yaz lm ama asl nda bir erke in hayali olmaktan teye ge emeyen kad n karakterlerdir bunlar Onlarda da arad m bulamam Onlar da bana iddet uygular g r n me bulamad m zerafetime bazen mutfakta a t m hamurlara a a layarak bakar Seray ahiner in yk leri bana ilk kez 26 y ll k hayat mda ilk kez ger ekten bana ait bir eyler anlat l yormu hissini tatt rd Tek bir kad n tipi yok bu yk lerde ama anlat lan kad nlar n hepsinde biraz kendimden bir eyler buldum evremdeki kad nlar n s yleyebilece i kimi s zler okudum niversite kamp slerinde ya anan modern oldu unu d nd m z jestler i eren ama bir yandan da erkek nas l eve ba lan r minvalinde sohbetlere konu olan a klar aile evinden ayr l p da kendi evinde bir d zen kurmak i in k vranan sonra da ailesinin g r lt s ne zlem duyan gen kad nlar hayali entel evlerinde keten elbiselerle s z len de il de kot pantolonla gitti i kafelerde bir telefonla ekilen klar G n m ze ait detaylar yk lerde okumay zlemi im ehirde ya arken modernlik dans na ayak uydurmaya al rken bir yandan ya ad m z o bocalamay yle b y k bi felaket gibi de il de biraz g lerek anlatan bir eyler okumay zl yormu um me er Tam da yle tanga don hissi bu hayat bu yorumu okuyacak o u insan i in ama nedense hep o Cihangir de s z lerek y r y p y k c a klar ya ayan karakterlerin taklidini yap yoruz Seray ahiner d r stl yle zg nl yle ve s z oyunundan ka yla i imi ferahlatt Bana biraz olsun benzeyen hik yeler anlatt n i in te ekk r ederim